Offentliga upphandlingar

-Lämna korrekta och vinnande anbud!

Prosent AB ökar din försäljning till offentlig sektor

Prosents affärsidé är att hjälpa företag att göra affärer med stat, kommun och landsting. För att lyckas med det krävs kunskap om branschen, kunskap om LOU och affärsmannaskap. Det uppskattas att offentlig sektor handlar upp varor och tjänster för ca 600 miljarder kr per år. 

Med Prosent som partner erbjuds hjälp att lämna korrekta och vinnande anbud vid offentliga upphandlingar. Att göra affärer med offentlig sektor handlar inte enbart om offentliga upphandlingar. Vi arbetar även med att överpröva upphandlingar, tillståndsprövningar och utbildning.

Tjänster

Behöver du hjälp vid offentlig upphandling? Upplägget kan variera från uppdrag där vi sköter hela anbudsprocessen till uppdrag där vi bara medverkar som konsult.

Nedan beskrivs mer ingående vilka tjänster som vi erbjuder.

Helhetsansvar

Med detta affärsupplägg tar Prosent helhetsansvar för anbudsprocessen. Vi tar hand om anbudsbevakning, anbudsskrivning, eventuell överprövning och avtalsskrivning. Istället för att anställa en bid manager internt kan man på så sätt outsourca allt anbudsarbete, vilket för många företag är den effektivaste lösningen.

Delansvar

För de kunder som arbetar med sina anbud själva, men som inte har ett komplett anbudsteam, erbjuder vi att fylla upp de luckor där det saknas kompetens eller resurser. Det kan handla om att vi är ett stöd vid upphandlingar som är extra viktiga, eller att vi tar hand om en avgränsad arbetsuppgift.

Rådgivning

Prosent genomför utredningsuppdrag och rådgivning som rör försäljning till offentlig sektor. Det kan exempelvis gälla upphandlingsjuridiska frågor, utbildning och strategifrågor.

Tillståndsprövning

För de kunder som behöver någon typ av tillstånd för att bedriva verksamhet som finansieras av offentlig sektor, erbjuder Prosent hjälp. Det kan exempelvis gälla tillståndsprövning för att få driva en förskola, ansökningar till IVO eller andra liknande tillståndsprövningar.

Om Prosent

Prosent AB:s affärsidé är att öka våra kunders försäljning till offentlig sektor. Företaget startade 2010 och ägs och drivs av Martin Göransson. Prosent arbetar med alla typer av upphandlingar både när det gäller branscher och storlek på upphandlingarna. Prosents kunder består därför av allt från ensamföretagare till branschledande bolag med fler än 1000 anställda. Prosent är verksam i Sverige och Norge.

Martin har akademisk utbildning inom pedagogik och rehabiliteringsvetenskap och har arbetat med försäljning mot offentlig sektor inom olika tjänsteföretag sedan 2001. De senaste 11 åren har Martin arbetat heltid som anbudskonsult. Martin har även medverkat i Upphandling24:s expertpanel, skrivit artiklar om upphandling i Driva Eget och Entreprenör samt genomfört utbildningsinsatser i olika sammanhang.

Goransson028-Edit

Bli kontaktad
av oss

Kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa er. Prosent AB Martin Göransson Tel: 070-222 02 54 E-post: contact@prosent.se

Vi använder cookies som sparar information om dina besök på vår hemsida för att förbättra din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.

Scroll to Top

Kom igång med försäljning till offentlig sektor!

Prosent erbjuder ett kom-igång-koncept för att ni ska lyckas med försäljningen mot offentlig sektor. Konceptet riktar sig till er som inte har sålt till offentlig sektor tidigare eller till er som vill göra en nystart. Av Prosent får ni konkreta tips om hur ni ska hantera säljprocessen mot stat, kommun, landsting och andra organisationer där man kan få projektfinansiering och bidrag.

Jag är intresserad!

Välkommen att kontakta oss för beställning eller mer information! Din förfrågan är ej bindande.

Pris
Totalt 950kr ex. moms för analysen och entimmesmötet.