Delansvar

För de kunder som arbetar med sina anbud själva, men som inte har ett komplett anbudsteam, erbjuder vi att fylla upp de luckor där det saknas kompetens eller resurser. Det kan handla om att vi är ett stöd vid upphandlingar som är extra viktiga eller att vi tar hand om en avgränsad arbetsuppgift.

  • Vi deltar i anbudsteamet. Prosent kan ta valfri roll i anbudsteamet för att höja kompetensen i teamet.
  • Vi åtar oss interimuppdrag. Prosent kan under en period gå in och stödja anbudsteamet vid sjukdom eller arbetstoppar.
  • Om inte upphandlingen gav de resultat som önskades eller om något fel har begåtts av upphandlande myndighet, tar Prosent hand om överprövningen och tar rollen som juridiskt ombud.
  • Om en nyanställd bid manager behöver en mentor den första tiden av anställningen, kan vi ansvara för det.

Bli kontaktad
av oss

Kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa er.

Prosent AB
Martin Göransson
Tel: 070-222 02 54
E-post: contact@prosent.se