Helhetsansvar och outsourcing

Med detta affärsupplägg tar Prosent helhetsansvar för anbudsprocessen. Vi tar hand om anbudsbevakning, anbudsskrivning, eventuell överprövning och avtalsskrivning. Istället för att anställa en bid manager internt, kan man på så sätt outsourca allt anbudsarbete, vilket för många företag är den effektivaste lösningen.

  • Outsourcing av anbudsarbetet erbjuds de kunder som enbart vill ta de strategiska besluten, som exempelvis pris, men i övrigt inte vill hantera offentliga upphandling internt.

Bli kontaktad
av oss

Kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa er.

Prosent AB
Martin Göransson
Tel: 070-222 02 54
E-post: contact@prosent.se