Priser

Prosent har följande prissättning:

  • Rådgivning vid offentliga upphandlingar, 1300 kr/timme exklusive moms
  • Överprövning av upphandlingar, 1700 kr/timme exklusive moms
  • Fast pris kan normalt sett erbjudas efter offertförfrågan
  • Pris på utbildningsinsatser lämnas vid offertförfrågan

Allmänna villkor

Bli kontaktad
av oss

Kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa er.

Prosent AB
Martin Göransson
Tel: 070-222 02 54
E-post: contact@prosent.se