Tillståndsprövning

För de kunder som behöver någon typ av tillstånd för att bedriva verksamhet som finansieras av offentlig sektor, erbjuder Prosent hjälp. Det kan exempelvis gälla tillståndsprövning för att få driva en förskola, ansökningar till IVO eller andra liknande tillståndsprövningar.
  • Prosent skriver tillståndsansökningar till IVO för hemtjänst, personlig assistans, daglig verksamhet m.m.
  • Vi skriver också ansökningar för hemtjänst till kommuner.

Bli kontaktad
av oss

Kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa er.

Prosent AB
Martin Göransson
Tel: 070-222 02 54
E-post: contact@prosent.se